Skip links

Innlogging dokumentbank:

Sakkyndig Virksomhet

Bergen Transport- og Containermateriell er godkjent som sakkyndig virksomhet og har en egen avdeling for sakkyndig kontroll.

En sakkyndig virksomhet er sertifisert av et sertifiseringsorgan til å utføre sakkyndig kontroll på kunders utstyr som en upartisk tredjepart.

For å være en sertifisert sakkyndig virksomhet må høye krav med hensyn til organisering, kvalitetssikring og kompetanse tilfredsstilles.

Vi vil søke å utføre den beste service og alle våre kunde skal være trygg på at kontrollert utstyr skal være i henhold til gjeldende standarder etter godkjenning.

Kompetanseområder

Vi har egne kontrollører som kan kontrollere og godkjenne alt innen de følgende klassene:

G4 Bro-/Traverskran
G7 Vinsjer/spill/talje
G10 Hånddreven kran
G11 Løfteutstyr
G12 Scenerigg
G20 Hydraulisk kran på fundament
RX Alle typer Løfteredskaper

Ved behov for utbedring av feil eller skader kan vi levere godkjente komponenter eller nytt redskap, om det er en bedre løsning. Vi har eget verksted som kan foreta endringer, forbedringer eller ombygging. Alt i henhold til gjeldende regler.

Kontakt oss for årlig kontroll. Vi kommer gjerne innom.

Onix Work innlogging:

Sakkyndig Virksomhet

Nytt av 2021 er at Bergen Transport- og Containermateriell er godkjent som sakkyndig virksomhet og har nå en egen avdeling for sakkyndig kontroll.

En sakkyndig virksomhet er sertifisert av et sertifiseringsorgan til å utføre sakkyndig kontroll på kunders utstyr som en upartisk tredjepart.

For å være en sertifisert sakkyndig virksomhet må høye krav med hensyn til organisering, kvalitetssikring og kompetanse tilfredsstilles.

Vi vil søke å utføre den beste service og alle våre kunde skal være trygg på at kontrollert utstyr skal være i henhold til gjeldende standarder etter godkjenning.

Kompetanseområder

Vi har egne kontrollører som kan kontrollere og godkjenne alt innen de følgende klassene:

G4 Bro-/Traverskran
G7 Vinsjer/spill/talje
G10 Hånddreven kran
G11 Løfteutstyr
G12 Scenerigg
G20 Hydraulisk kran på fundament
RX Alle typer Løfteredskaper

Ved behov for utbedring av feil eller skader kan vi levere godkjente komponenter eller nytt redskap, om det er en bedre løsning. Vi har eget verksted som kan foreta endringer, forbedringer eller ombygging. Alt i henhold til gjeldende regler.

Kontakt oss for årlig kontroll.