Spesialutstyr

Vi utformer løfteredskap og logistikkutstyr etter behov, og setter sammen sikre og effektive løsninger.

Vi produserer nytt utstyr og oppgraderes brukt på eget mekanisk verksted med godkjente mekanikere. Alt sertifiseres i henhold til lover og regler.

Ved behov kan vi rykke ut og foreta mekanisk arbeid "off site" for de med umiddelbare behov, eller der det er mest hensiktsmessig.

Aleksander Gjøen